20

години искуство

Значајно е да се спомене дека нашиот тим има долгогодишно искуство во областа на електротехника, односно проектирање и изведба на најразлични високонапонски и нисконапонски електрични инсталации, секогаш прилагодени на потребите на нашите клиенти. Уште од самиот почеток нудиме проектирање, изведба и набавка на одлични решенија со напредна технологија како што се безбедносните системи, автоматизација, климатизација, хотелски и системи за маркетиншки цели, каде секогаш во фокус се задоволството и безбедноста на клиентите.

Плантаго нуди и организација на секаков вид на настани, односно проектирање, изнајмување, сетирање и техничка подршка за целата техничката опрема која е потребна за одреден настан да биде реализиран токму онака како што замислил организаторот.
Покрај проектирањето и изведбата на горенаведените услуги, нашата компанија секогаш се грижи и за одржување на инсталираните системи, како во гарантен така и вон гарантен рок.

Нашата мисија е клиентот односно инвеститорот на одреден објект да добие комплетна услуга од еден изведувач во делот на електро инсталациите и безбедносните системи, како и организаторот на одреден настан да биде “ослободен“ од изнајмување и сетирање на техничката опрема потребна за својот настан и да ја препушти сета грижа на нас за еден настан да се релизира на најдобар начин од почеток до крај во делот на техничката опрема потребна за истиот.