Нисконапонски Електроинсталации

Плантаго врши проектирање и изведба на различни нисконапонски инсталации како жичани и безжични компјутерски мрежи, телевизиски и HDMI мрежи, аудио озвучување, симултан превод и сл.

Под компјутерски мрежи се подразбира поврзаноста на два или повеќе компјутери со цел меѓу нив да се овозможи комуникација и пренос на податоци.

  • Савана Доо Скопје
  • AД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје
  • Итд Дистрибуцуја – Деловен објект Дувет 1
  • ДПТУ МГ ФИБЕР ОПТИКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
  • Друштво за телекомуникациски инжинеринг АКТОН ДООЕЛ Скопје

Нашиот тим може да инсталира повеќе типови на компјутерски мрежи во зависност од Вашите потреби.

Телефонски инсталации

Телефонските инсталации имаат надворешен дел каде што кабелот односно проводникот со соодветна опрема влегува во самиот објект, и внатрешен дел кој всушност ја вклучува комплетната телефонска инсталација. Нашиот тим врши целосно инсталирање на телефонски линии со користење на соодветната опремата која е потребна да се изврши инсталацијата како што се: разводните кутии и табли, кабли и проводници, приклучните места итн. Најчест начин на изведување на инсталацијата е со поставување на каблите и проводниците под малтерот, но во зависност од условите и потребите на клиентот може да биде поставена и по ѕидот , како на пример во објекти кои се од привремен карактер каде и потребата од телефонска линија е привремена или во простории изработени од специфични материјали како дрво, лим и сл.

  • Итд Дистрибуцуја – Деловен објект Дувет 1

Систем за разглас

Вршиме набавка и инсталирање и на висококвалитетни системи за аудио озвучување и разглас и јавна дојава во затворен простор или на отворено.

Нудиме голем избор на аудио системи наменети за мали објекти како канцеларии и апартмани, и за средни и големи објекти односно кафе барови, ресторани, маркети, магацини и училишта.

Во зависност од производителот, опремата нуди различни можности и функции, како поврзување со ТВ/радио, CD/DVD, USB, Bluetooth, паметен телефон и интеграција со ПП (против пожарни) системи. На располагање Ви стои одлична можност целосно да уживате во Вашата омилена музиката со загарантирано чист звук.

Систем за симултан превод

Располагаме и со широк спектар на опрема со врвна технологија за симултан превод, одлична за меѓународни конференции, семинари, конгреси и работилници од различен карактер. Нашиот тим има големо искуство во организирање на настани со целосно техничко опремување на просториите со сите потребни елементи за непречено одвивање на состаноците, и симултан превод на 5 јазици истовремено. Во зависност од големината на настанот и од потребите на клиентите, нудиме покриеност за симултан превод за над 100 гости/следачи на настанот.