Изнајмување Опрема

Плантаго нуди организација на секаков вид на настани, односно проектирање, изнајмување, достава до потребната локација, монтажа, сетирање и техничка подршка за целата техничката опрема која е потребна за одреден настан да биде реализиран токму онака како што замислил организаторот. Со изнајмувањето на техничка опрема без временско ограничување на периодот на изнајмување, ја елиминирате потребата за инвестирање во купување на таа опрема и нејзино одржување.

Нашата главна цел е организаторот на одреден настан да биде “ослободен“ од изнајмување и сетирање на техничката опрема потребна за својот настан и да ја препушти сета грижа на нас, за еден настан да се релизира на најдобар начин од почеток до крај во делот на техничката опрема потребна за истиот.

ТЕЛЕВИЗОРИ

ЛАПТОПИ

ПРОЕКТОРИ

МУЛТИФУНКЦИСКИ ПРИНТЕРИ