Галерија

Позади нас имаме многу задоволни клиенти со уште поголем број на успешно завршени проекти од областа на електро инсталации со низок и висок напон; домашна и индустриска автоматизација; набавка и монтирање на хотелски системи, стандардни сплит системи и инвертер клима уреди; понатаму анализи, планирање и изведување на најразлични безбедносни системи во домашни и деловни објекти со интегрирање и примена на врвна технологија; како и изнајмување на техничка опрема од најразличен карактер. Нашиот тим од сертифицирани професионалци е целосно посветен на секој проект и работи по највисоки стандарди за квалитет.

Во продолжение можете да разгледате еден мал дел од многубројните реализирани проекти.