Автоматизација

Индустриска автоматизација

Со цел зголемување на продуктивноста и намалување на трошоците многу индустрии вметнуваат делумно или целосно автоматизирани процеси во своето работење. Намалувањето на трошоците не се однесува само на скратување на фиксните трошоци за плати на вработените, туку и на оние непредвидени трошоци кои се јавуваат од грешки при работењето предизвикани од човечкиот фактор. Една од најголемите придобивки од автоматизацијата всушност е зголемување на ефикасноста и елиминирање на можноста да се направи грешка при работењето. Со индустриската автоматизација ќе Ви биде возможенo подобрување на квалитетот на производите и подобро следење и контрола врз производствените процеси.

Автоматизација на HVAC системи

Чувството на удобност во одредена просторија директно зависи од пријатната температура, додека чистиот воздух и неговата влажност влијаат врз нашето здравје. Затоа, без разлика дали станува збор за станбен или деловен простор важно е да се постави квалитетен автоматизиран HVAC систем односно систем за греење, климатизација и вентилација.

 • автоматско регулирање на системите за ладење и греење;
 • автоматско регулирање на системите за подно греење;
 • автоматско регулирање на системите за јонизирање и навлажнување на воздухот.

Исто така, од големо значење е да се грижиме за заштеда на енергијата како од економски така и од енергетски ефикасен аспект со што придонесуваме за подобрување на нашите животи, а со автоматизација на HVAC системите ги имаме тие придобивки. Нашиот тим може да Ви помогне да ги имплеметирате овие автоматизирани решенија со највисока стручност и професионалност.

Автоматизација на домот

Доколку Ве мачат мисли дали сте ја исклучиле пеглата, дали сте го заклучиле Вашиот дом или можеби сте го заборавиле шпоретот вклучен, а веќе сте пристигнале на работа, со системот за паметен дом нема простор за загриженост. Со нашиот систем за домашна автоматизација тоа можете да го направите од каде и да сте, преку Вашиот мобилен телефон.

Во зависност од Вашите потреби и желби, може да се автоматизираат најразлични уреди во Вашиот дом како осветлувањето, штекерите, безбедносните и системите за ладење и греење, завесите како и некои апарати за домаќинство.

 • поврзување на системот со Вашите SMART асистенти што ќе Ви овозможи контрола преку гласовни команди;
 • при излегување односно заклучување на Вашиот дом автоматско исклучување на светлата, и подесување на системите за ладење и греење на еко мод со цел заштеда на пари и енергија;
 • можност за исклучување на одредени штекери во ситуации кога имате заборавено приклучен некој електронски апарат;
 • опција за активирање на светлата при движење во просторијата или автоматско вклучување и исклучување на светлата во точно определено време;
 • при враќање во домот автоматско ре-активирање на системите за греење и ладење, кое може да се активира при отклучување на влезната врата или со детектирање дека сте во близина преку GPS-от на Вашиот мобилен;
 • опции за активирање на одредени апарати за домаќинство преку Вашиот мобилен телефон како машината за миење садови, машината за перење алишта, робот-правосмукалката, системите за наводнување на дворот и сл;
 • контрола на спуштање и кревање на завесите, или поставување точно одредено време за тоа;
 • контрола на мултимедијалната опрема како ТВ и аудио системите;
 • добивање информации од сензорите за чад и поплава во случај на незгода;
 • контрола на влезната врата преку видео домофонот, како и пристап до системите за видео-надзор и т.н.

Всушност, автоматизацијата на домот е битна како поради удобниот начин на живот кој Ви го овозможува така и поради Вашата безбедност. Затоа не двоумете се, и дозволете ни да го направиме Вашиот дом SMART.