Автоматизација

Индустриска автоматизација

Со цел зголемување на продуктивноста и намалување на трошоците многу компании/индустрии вметнуваат делумно или целосно автоматизирани процеси во своето работење. Намалувањето на трошоците не се однесува само на скратување на фиксните трошоци за плати на вработените, туку и на оние непредвидени трошоци кои се јавуваат од грешки при работењето предизвикани од човечкиот фактор. Една од најголемите придобивки од автоматизацијата всушност е зголемување на ефикасноста и елиминирање на можноста да се направи грешка при работењето. Со (индустриската) автоматизација ќе Ви биде возможенo подобрување на квалитетот на производите и подобро следење и контрола врз производствените процеси.

Автоматизација на HVAC системи

Чувството на удобност во одредена просторија директно зависи од пријатната температура, додека чистиот воздух и неговата влажност влијаат врз нашето здравје. Затоа, без разлика дали станува збор за станбен или деловен простор важно е да се постави квалитетен автоматизиран HVAC систем односно систем за греење, климатизација и вентилација.

 • автоматско регулирање на системите за ладење и греење;
 • автоматско регулирање на системите за подно греење;
 • автоматско регулирање на системите за јонизирање и навлажнување на воздухот.

Исто така, од големо значење/неопходно е да се грижиме за заштеда на енергијата како од економски така и од енергетски ефикасен начин/аспект со што придонесуваме за подобрување на нашите животи, а со автоматизација на HVAC системите ги имаме тие придобивки. Нашиот тим може да Ви помогне да ги имплеметирате овие автоматизирани решенија со највисока стручност и професионалност.

Автоматизација на домот

Доколку Ве мачат мисли дали сте ја исклучиле пеглата, дали сте го заклучиле Вашиот дом или можеби сте го заборавиле шпоретот вклучен, а веќе сте пристигнале на работа, со системот за паметен дом нема простор за загриженост. Со нашиот систем за домашна автоматизација тоа можете да го направите од каде и да сте, преку Вашиот мобилен телефон!

Во зависност од Вашите потреби и желби, може да се автоматизираат најразлични уреди во Вашиот дом како осветлувањето, штекерите, безбедносните и системите за ладење и греење, завесите како и некои (кујнски) апарати за домаќинство.

 • поврзување на системот со Вашите SMART асистенти што ќе Ви овозможи контрола преку гласовни команди;
 • при излегување односно заклучување на Вашиот дом автоматско исклучување на светлата, и подесување на системите за ладење и греење на еко мод со цел заштеда на пари и енергија;
 • можност за исклучување на одредени штекери во ситуации кога имате заборавено приклучен некој електронски апарат;
 • опција за активирање на светлата при движење во просторијата или автоматско вклучување и исклучување на светлата во точно определено време;
 • при враќање во домот автоматско ре-активирање на системите за греење и ладење, кое може да се активира при отклучување на влезната врата или со детектирање дека сте во близина преку GPS-от на Вашиот мобилен;
 • опции за активирање на одредени апарати за домаќинство преку Вашиот мобилен телефон како машината за миење садови, машината за перење алишта, робот-правосмукалката, системите за наводнување на дворот и сл;
 • контрола на спуштање и кревање на завесите, или поставување точно одредено време за тоа;
 • контрола на мултимедијалната опрема како ТВ и аудио системите;
 • добивање информации од сензорите за чад и поплава во случај на незгода;
 • контрола на влезната врата преку видео домофонот, како и пристап до системите за видео-надзор и т.н.

Всушност, автоматизацијата на домот е битна како поради удобниот начин на живот кој Ви го овозможува така и поради Вашата безбедност. Затоа не двоумете се, и дозволете ни да го направиме Вашиот дом SMART!